tel: +48 501243500   email: info@cjo-proficiency.pl

Metody

 • W CJO Proficiency dominującą metodą stosowaną w trakcie zajęć jest tzw. metoda komunikatywna, pozwalająca na jednoczesne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Cechami charakterystycznymi tej metody są:
  • traktowanie języka jako narzędzia pozwalającego osiągać konkretne cele komunikacyjne w interakcji z innymi użytkownikami języka
  • używanie języka do wyrażania wartości, opinii, poglądów
  • uczenie funkcji językowych odpowiednich dla określonego kontekstu komunikacyjnego np. formułowanie formalnych, nieformalnych przeprosin, próśb, zaproszeń, odmów
  • wykorzystywanie materiałów autentycznych np. tekstów prasowych, fragmentów programów telewizyjnych
  • wykorzystywanie technik nauczania takich jak:
   • symulacji realnych sytuacji np. odgrywanie scenek „w restauracji”, „na lotnisku”
   • ćwiczeń i gier pomagających rozwijać słownictwo i gramatykę
   • zajęć w parach i grupach
  • Wiemy jednak, że nie ma idealnej metody nauki dla wszystkich. Dlatego, w zależności od celów edukacyjnych danej lekcji lub całego kursu, nasi lektorzy wprowadzają elementy innych metod nauczania.
 • Językiem używanym na zajęciach jest niemal w 100% język angielski. Język polski jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w mniej zaawansowanych grupach, aby upewnić się że kursanci zrozumieli treść poleceń.
 • Organizujemy regularne powtórki materiału, dzięki czemu kursanci stale powtarzają to, czego się nauczyli. Zależy nam na tym, aby maksymalnie wykorzystać czas podczas zajęć.
 • Korzystamy z podręczników i materiałów renomowanych wydawnictw. Ponadto, aby zapewnić kursantom optymalną ilość ćwiczeń lub rozszerzyć program, nasi lektorzy uzupełniają podręcznik materiałami dodatkowymi. Nierzadko są to materiały autorskie stworzone specjalnie dla potrzeb danego kursu.
 • Zachęcamy kursantów do korzystania z naszej biblioteczki, z której za pośrednictwem lektorów, można wypożyczać klasyki literatury w oryginale lub w wersjach uproszczonych. Książki można dobrać w zależności od zainteresowań i poziomu językowego kursanta.

WYPEŁNIJ TEST ONLINE
SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM ZAAWANSOWANIA

WYPEŁNIJ